Metsästyskoirien jäljestämiskoe

YLEISTÄ:

Metsästyskoirien jäljestämiskokeen (MEJÄ) tarkoituksena on selvittää koiran kyky seurata haavoittuneen riistaeläimen verijälkeä. 1.1.2007 astuivat voimaan uudet säännöt ja koe avautui kaikille roduille. Kokeeseen saavat osallistua Kennelliiton rekisteröinti-, rokotus- ja tunnistusmerkintävaatimukset täyttävät koirat.

Kokeessa on kaksi luokka: Avoin (AVO) luokka ja voittaja (VOI) luokka. Kaksi kertaa avoimen luokan 1.palkinnon saavuttanut koira siirtyy voittajaluokkaan eikä enää tämän jälkeen voi kilpailla avoimessa luokassa.
Avoimen luokassa kilpaillakseen koira on oltava vähintään yhdeksän (9) kuukauden ikäinen. Voittajaluokassa kilpaillakseen koiralla on oltava näyttelytulos. Jäljestämisvalionarvon (JVA) voi omistaja anoa, kun koiralla on voittajaluokasta kolme 1. tulosta ja vähintään 15kkn iässä saatu H näyttelyistä. Kokeissa hyviksi havaittuja koiria pyritään saamaan haavakkojen jäljestykseen käytännön tilanteisiin.

 

 

KOKEESEEN ILMOITTAUTUMINEN:

Kokeeseen ilmoittautuminen tapahtuu kokeen järjestäjän ilmoittamalla tavalla. Yleisin käytäntö on sähköpostitse tai postitse lähetettävä ilmoittautumiskaavake  

https://www.meja.fi/@Bin/191697/MEJA_ilmoittautumislomake.pdf

Puhelinnrot ovat yleensä tiedusteluja varten, mikäli ei toisin ilmoiteta. Ilmoittautumisaikaa tulee noudattaa tarkoin, samoin kaavake on täytettävä huolellisesti. Ilmoittautumisajan ulkopuolella tulevat sekä puutteelliset ilmoittautumiset voidaan hylätä koetoimikunnan taholta.

 

JÄLKIEN TEKO:

Koetta edeltävänä päivänä tehdään koejäljet. Kokeeseen osallistuvien yleensä oletetaan osallistuvan jälkien tekemiseen. Verijäljet tehdään keinotekoisesti naudan tai hirvieläimen verellä kostutetulla sienellä mieluiten riistarikkaaseen maastoon. Jälkien pituus on 900-1400 m luokasta riippuen ja verta käytetään 1/3 litraa.Aika jäljenverittämisen ja jäljestämisen välillä tulee olla vähintään 12 tuntia AVO-luokassa ja 18 tuntia VOI-luokassa.

VARSINAINEN KOE:

Jokaiselle koiralle arvotaan oma jälki. Jälkien arpominen tapahtuu koeaamuna ylituomarin pitämän alkupuhuttelun jälkeen. Sen jälkeen koiranohjaaja vie koiran laukauksensietotestiin koiran ollessa kytkettynä jälkinaruunsa ja ohjaajan ollessa n. 10 metrin päässä koirasta. Testissä käytetään haulikkoa tai vähintään 6 mm starttipistoolia. Laukauksensietotestissä hylätyn koiran koesuoritus hylätään.

Koira jäljestää 6 metrin pituisessa jälkinarussa koko matkan. Jäljet ovat piilomerkittyjä maastoon, siten ettei koirien ohjaajat tiedä jälkien sijaintia. Tuomarin oppaana toimii jäljen merkinnyt ja verettänyt henkilö, joka myös pystyy näin ollen kertomaan tuomarille jäljen tarkan sijainnin. Tuomari seuraa koiran työskentelyä koko jäljestyksen ajan.

Koiran harhauduttua jäljeltä sen tulee itsenäisesti löytää se uudelleen. Jos tuomari joutuu palauttamaan koiran jäljelle, seuraa siitä automaattisesti palkintosijan pudotus, ja kolmannen "hukan" tapahduttua koiraa ei enää voi palkita.

Saavuttaakseen 1.palkinnon, koiran tulee jäljestää täysin itsenäisesti jäki alusta loppuun sallitussa ajassa (max 45 min) ja osoittaa ohjaajalle selvästi "kaato". Lisäksi koiran tulee koko kokeen ajan osoittaa erinomaista työskentelyä.

Koiran tullessa kaadolle on sille annettava riittävästi liikkumatilaa, jotta tuomari voi arvostella sen. Koiran tulee omatoimisesti osoittaa kaato pysähtymällä siihen ja esim. nuuhkimalla. Kaatona käytetään kuivattua, tuoretta tai tuoreena pakastettua ja koepäiväksi sulatettua hirvieläimensorkkaa.

 

Lisätietoja lajista löytyy myös: http://www.meja.fi/

KOKEESTA TOSITOIMIIN:

Kokenut jälkikoira on korvaamaton apu metsästäjille ja viranomaisille jäljestettäessä haavakkoja ja kolareissa haavoittuneita eläimia. Kuvan metsästystilanteessa haavoittunut hirvenvasa löydettiin koiran avulla nopeasti ja saatiin lopetettua asianmukaisesti. Ilman koiraa vasan löytäminen olisi kestänyt kauan tai se olisi jäänyt kokonaan löytämättä.