Koetoimitsija -kurssi

 

 

Jotta voi toimia nome-kokeissa kokeen vastaavana toimitsijana tulee suorittaa koetoimitsijan peruskurssi "osa 1" ja laji-kohtainen kurssi "osa 2". 

 

Koetoimitsijan peruskurssi  sisältää yleistä kokeisiin liittyvää asiaa, kennelliiton ohjeistusta jne.

Kokeiden lajikohtainen osa on kullekin lajille omansa (nome, toko jne). Tämä sisältää ko. kokeisiin liittyvää tarkempaa ohjeistusta, säännöstöä jne.

 

Kurssien suorittamisen jälkeen haetaan kennelpiiriltä toimitsijakorttia, joka on voimassa 5 vuotta kerrallaan. Jotta toimitsijakortin voi uusia kauden jälkeen, tulee olla järjestänyt ko. kokeita kortin voimassaoloaikana.

 

Koetoimitsijalle asetettavat vaatimukset;

  • koulutukseen hakeutuvan on omattava riittävä tietous omasta lajistaan
  • koetoimitsijan on oltava täysi-ikäinen = täysivaltainen
  • oltava Suomen Kennelliiton jäsen
  • oltava toiminut aktiivisesti koemuodon harrastajana ja toimitsijatehtävissä tai on muuten siihen hyvin perehtynyt