Working Test ja Nome-A koe

 

NOWT - Noutajien Working Test

 

Noutajien working test on euroopasta meille kulkeutunut koemuoto, jossa testataan noutajien metsästys ominaisuuksia kenttäkokeen muodossa. Kokeessa ei noudeta oikeaa riistaa, vaan noutoesineinä käytetään dummyjä.

Working test jakautuu Alo-, Avo, ja Voi-luokkiin. Alo-luokkaan pääsyvaatimuksena on hyväksytysti suoritettu taipumuskoe (Nou-1). Luokkanousut Alo -> Avo ja Avo -> Voi tapahtuvat yhdellä ykkös-tuloksella.

Koe koostuu vähintään viidestä osatehtävästä, jotka suoritetaan eri tehtävärasteilla. Tehtävät ovat markkeerauksia, ohjauksia ja ohjattua hakua, laajat hakualueet eivät kuulu tähän koemuotoon. Koealueena on yleensä jokin monimuotoinen pelto tai niitty, jossa voi olla korkeuseroja, ojia, pusikoita ja aitoja. Osa tehtävistä voidaan suorittaa myös vesialueella.

Koira voi saada yhdestä tehtävästä maksimissaan 20 pistettä. Tärkeintä on saada "riista" talteen, joten markkeeraustehtävässäkin kannattaa tarvittaessa ohjata koiraa, jotta tehtävä onnistuisi. Jos "riistaa" ei saada noudettua, putoaa ko. tehtävän pisteet nollaan ja kokeen tulos on nolla. Onnistuneiden noutojen lisäksi koiran pitäisi pysyä paikalla ilman eri kehoitusta, seurattava tiiviissä kontaktissa ja oltava mahdollisimman äänetön kokeen ajan. Puutteet näissä asioissa vähentävät pisteitä tai voivat aiheuttaa jopa koiran hylkäämisen.

Vuonna 2016 voimaan astuneiden sääntömuutosten myötä myös WT-kokeista voi valioitua. Tämän valionarvon saavuttaminen edellyttää kolmen sertifikaatin saamista eli kolmen WT-kokeen voittoa sertifikaatin arvoisella työskentelyllä. Lisäksi tulee olla suoritettuna NKM hyväksytysti tai saavutettuna tulos A-kokeesta.

 

 

NOME-A Lämpimän riistan koe

Nome-A kokeet (Field Trial) ovat Working testien tapaan alkujaan lähtöisin Brittien saarilta, josta ne ovat levinneet muualle eurooppaan. Kokeet suoritetaan aidon metsästys tilanteen, esimerkiksi fasaanijahdin yhteydessä ja niissä ammutaan noudettavaksi oikeaa riistaa. Kokeessa ei ole luokkajakoa ja siihen saavat osallistua koirat, jotka ovat saaneet Avo-1 tuloksen joko Nome-B:stä tai Working testistä.

Kokeeseen osallistuvalta koiralta odotetaan hyvää malttia, hyvää markkeerauskykyä, ohjattavuutta ja vauhdikkaita noutoja. Koiran pitää myös olla äänetön, seurata hyvin ja pysyä paikalla pitkiäkin aikoja vaikka mitä tapahtuisi. Arvosteluperusteissa on paljon yhteistä Working-testien kanssa, joten WT-kokeet toimivatkin erinomaisina harjoituksina A-kokeita varten.

A-kokeesssa koirat saavat laatuarvostelun joko 1 (excellent), 2 (very good), 3 (good) tai 0. Parhaimmat koirat sijoitetaan paremmuusjärjestykseen ja mikäli kokeen voittanut koira on tuomareiden mielestä esittänyt erinomaista työskentelyä voidaan sille myöntää sertifikaatti (SERT).

Koiralle, joka on saanut kolme sertiä A-kokeesta, voidaan anoa valionarvoa Fin KVA-FT (Fin FTCH) KV-kokeesta saatu CACIT hyväksytään myös.

Kansainvälinen metsästyskoe eli KV-koe on järjestelyiltään ja arvosteluperusteiltaan Nome-A kokeen kaltainen. KV-kokeessa parhaimmat koirat sijoitetaan A-kokeen tapaan paremmuusjärjestykseen. Tuomarit voivat myöntää voittajalle CACIT:in mikäli koiran suoritus on ollut erityisen hyvä. Suomessa KV-kokeita järjestetään 1-2 kertaa vuodessa.