Infoa starttipistooleista

30.1.2017

Starttipistooleista

 

Poliisihallitus on ohjeistanut poliisilaitoksia 3.7.2015 lähetetyllä kirjeellä missä ns. starttiaseiden hankkiminen ja hallussapito katsotaan luvanvaraiseksi. Käsitteenä starttiasetta tai -pistoolia lainsäädäntö ei tunne, mutta ne on katsottu mm. tuomioistuinkäytännössä kaasuaseiksi koska ne soveltuvat suoraan tai pienellä muutoksella kaasupatruunoiden ampumiseen.

 

Edellä esitetystä johtuen starttipistoolin hankkimiseen tulee hakea koti- tai asuinpaikan poliisin lupaa kaasuaseelle ja hakemusta jätettäessä tulee selvästi ilmoittaa että kyseessä on starttiase ja hankkiminen perustella riittävästi siten kuin ampuma-aselain 43 ja 44 §:n määrittelee. Käyttötarkoitus olisi yleensä näissä tapauksissa näytös, kuvaus tai muu vastaava esitys.

 

Hankkimis- ja hallussapitolupa maksaa kaasuaseelle 30e. Lisäksi hakija joutuu suorittamaan soveltuvuustestin mikä on hakemuksen käsittelyn edellytyksenä.

 

Lupaehdoissa patruunoiden hankkiminen ja ampuminen kiellettäisiin. Tämä koskisi ampuma-aselain soveltamisalaan kuuluvien patruunoiden hankkimista ja ampumista mutta ei estä siis paukkupatruunoiden hankkimista ja niiden ampumista jos se ilmoitetussa käytössä on tarpeen ja perusteltua.

 

Lisäksi arvioitavaksi tulee 44 §:ssä säädetyn aseen soveltuvuus ilmoitettuun käyttöön. Hankkimislupa voidaan antaa vain sellaista ampuma-asetta tai aseen osaa varten, joka ei lippaan patruunamäärän, kaliiperin tai muiden ominaisuuksien perusteella ole hakijan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen nähden tarpeettoman tulivoimainen ja tehokas sekä joka soveltuu hyvin hakijan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen. Tätä arvioidaan hakijan ilmoittaman käytön perusteella.

 

Mikäli ase mahtuu 130mm x 180mm kokoiseen laatikkoon siten että piippu on pohjan suuntaisesti on kyseessä taskuase johon voi saada luvan vain työn perusteella missä se on välttämätön. Valitettavan moni starttari on ns. taskuaseen määritelmän täyttävä. Hakemuksen liitteeksi kannattaa laittaa kaikki näyttö tuomari/kouluttaja -koulutuksista tms.  ja hyväksynnöistä jolloin tuota työ-perustetta voidaan tulkita samoin kuin esim. SUL:n lähettäjäkoulutuksen käyneitä jotka ampuilee juoksijoita matkaan.

 

Yhteen tapahtumaan lupaa ei kannata hakea koska prosessi ja hinta on sama. Määräaikainen lupa tulisi kyseeseen mutten näe miksei saman tien toistaiseksi voimassaolevana….???

 

Vaiheet pähkinänkuoressa:

1. ajan varaaminen hakemuksen jättöä varten

2. hakemuksen jättäminen ja näytön esittäminen vaatimuksen tueksi (harrastetodistus, kirjallinen selvitys harrastuksesta ja aseen tarpeesta jne)

3. soveltuvuustesti johon aika varataan hakemuksen jättämisen yhteydessä jos ei ruuhkan takia heti pääse

4. Hakemuksen käsittely viranomaisessa  ja jos hakemus hylätään suoritetaan kuuleminen ja päätöksestä voi valittaa 30 vrk kuluessa hallinto-oikeuteen

5. Jos lupa myönnetään niin hankkimislupa ja asiassa tehty päätös tulee postissa kotiin 

6. aseen hankkiminen joka tulee esittää poliisilaitoksen asetarkastuksessa 30 vrk:n kuluessa ostopäivästä asiakirjoineen. Aseen ostaja tai myyjä kaiverruttaa haluamansa tunnisteen aseeseen millä se rekisteröidään asetietojärjestelmään (tämä siksi että starttiaseissa on yleensä sama numero massatuotantopuristimista johtuen.

7. lupakortti tulee postissa kotiin (tätä odotellessa väliaikaisena hallussapitolupana toimii hankkimisluvan asiakkaalle jäävä osa

 

Käytännön vaiheissa neuvoja saa myös lupa-asiantuntija Mervi Buddakselta jolle kopio tästä vastauksesta.

 

 

Jari Hartikainen | Ylikomisario | Överkommissarie |jari.hartikainen@poliisi.fi |p. 0295 414410, 0400 750621

Kaakkois-Suomen poliisilaitos|Polisinrättningen i Sydöstra Finland |Vuorikatu 1 45100 Kouvola

www.poliisi.fi/kaakkois-suomi