Kiertopalkinnot

Kiertopalkinnot haetaan sähköisillä lomakkeilla, jotka löytyy kiertopalkintojen hakuaikana alta. Lomakkeet tulee täyttää annettujen ohjeiden mukaan ja palauttaa hakulomake määräaikaan mennessä.

Johtokunta on päättänyt kiertopalkintojen kaiverrusten osalta seuraavaa:

Yhdistys maksaa kaiverrukset ja mahdolliset lisäpalat pokaalinkantaosaan. Edellisenä vuonna saadut kiertopalkinnot palautetaan joko paikallisen aluetoimikunnan tai yhdistyksen puheenjohtajalle vuodenvaihteen aikoihin, ennen johtokunnan järjestäytymiskokousta tammikuun alkupuolella. Kiertopalkinnot toimitetaan kaikki yhtäaikaa kaiverrettavaksi. Jaettavat kiertopalkinnot ovat siis valmiiksi kaiverrettuja jakohetkellä.