Tottelevaisuuskoulutus

 

Olipa kyseessä sitten kotikoira tai harrastuskoira, vaaditaan siltä tiettyä perustottelevaisuutta, jotta sen kanssa tultaisiin toimeen jokapäiväisessä elämässä. Jos kyseessä on harrastuskoira tottelevaisuus on välttämätöntä, esimerkiksi NOME, MEJÄ, AGILITY ja PK -harjoituksia ei voi tehdä, ellei perustottelevaisuus ole kunnossa.

Kun koiran perustottelevaisuus on saavutettu, yhtenä mahdollisena harrastuslajina on TOKO eli koiran koulutus ja käyttö tottelevaisuuskokeissa. Tokoilijat harrastavat usein koiransa kanssa myös jotain muuta lajia, tällöin harrastusmuodot tukevat toinen toistaan.

Kaakon noutajakoirayhdistys järjestää perustottelevaisuuskoulutusta useilla paikkakunnilla, (katso linkkiä aluetoiminta). Koulutuskentillämme on tarjolla koulutusta pennuille ja vasta-alkajille sekä pdtemmälle ehtineille.

Koulutuskentillämme noudatetaan seuraavia periaatteita:

 

Pakkasraja -15 c
Koirien tekemät jätökset tulee AINA siivota.
Kentälle EI saa tuoda:
 -sairasta koiraa
 -kiimaista narttua (vähintään viikon tauko juoksun loputtua)
 -rokottamatonta koiraa (kennelliiton rokotusmääräykset)
Koulutuksen jälkeen löydetyistä ulkoloisista tms. tarttuvista
sairauksista ilmoitus aina kouluttajille.

 

TOTTELEVAISUUSKOE (TOKO)


Koirien tottelevaisuuskokeissa (TOKO) testataan tietyillä liikesuorituksilla koiran tottelevaisuuden tasoa. Liikkeet pysyvät luokkakohtaisesti samoina kokeesta toiseen ja muuttuvat vain sääntömuutoksen myötä. Liikesuoritukset ja kokeen kulku on määritelty sääntökirjassa tarkoin, niin että tuomari pystyy kokeen kuluessa arvioimaan koiran ja ohjaajan yhteistyötä ja koiralle opetetun käyttäytymisen tasoa. Liikkeet suoritetaan koira kytkemättömänä, mutta alemmissa luokissa koira viedään kehään kytkettynä. Jokaisessa luokassa on paikallaolo ryhmäliikkeenä. Muut tehtävät suoritetaan koira kerrallaan. Ylemmissä luokissa saatetaan liikkeet suorittaa myös kahdessa eri erässä.

Tottelevaisuuskokeessa on neljä eritasoista koeluokkaa (ALO, AVO, VOI, EVL), joissa jaetaan 1-, 2- ja 3-tuloksia pistemäärien mukaan.  Alokasluokkaan (ALO) pääsee 10 kk täyttänyt koira. Lisäksi koiran tulee olla tunnistusmerkitty ja merkitty johonkin rekisteriin. Yhdellä ykköstuloksella voi siirtyä seuraavaan luokkaan. Kolmen 1-tuloksen jälkeen tulee siirtyä seuraavaan luokkaan lukuunottamatta EVL-luokkaa. Kuitenkin 8v täyttänyt koira voi jatkaa kilpailemista avo- ja voi-luokassa ilman rajoitusta. 10 vuotta täyttänyt koira voi siirtyä kilpailemaan myös alempaan luokkaan, ei kuitenkaan ALO-luokkaan. Kolmen 1-tuloksen jälkeen saa kyseisestä luokasta TK-tunnuksen (TK1, TK2, TK3, TK4). Tokovalionarvon saavuttaa, kun on kolme EVL-luokan 1-tulosta vähintään kahdelta eri tuomarilta ja vähintään laatumaininta "hyvä" näyttelyssä.

Toko-kokeet ovat Palveluskoiraliiton alaista toimintaa ja niihin ilmoittaudutaan VIRKKU-ohjelman kautta (www.virkku.net). Ennen ilmoittautumista on samasta ohjelmasta lunastettava lisenssi, joko kerta- tai vuosilisenssi. Virkusta löytyy myös koe-ohjeet ja koekalenteri.

Vuoden 2021 aikana toko-koeohjeisiin on tulossa muutoksia, jotka löytyvät jo nyt VIRKKU-ohjelmasta.

 

 

RALLY-TOKO

Rallytoko-kilpailussa testataan koiran ja ohjaajan välistä yhteistyötä ja käyttäytymisen tasoa suorittamalla tehtäväkylteistä muodostuvaa rataa. Parhaimmillaan suoritus on koiran ja ohjaajan välistä saumatonta iloista yhteistyötä. Tässä lajissa koiran sanallinen kannustaminen ja kehuminen on sallittua ja usein suotavaakin.

Rallytokokilpailuihin voi osallistua 10 kk ja mestaruusluokkaan 15 kk täyttänyt koira. Rallytokossa on neljä kilpailuluokkaa: ALO, AVO, VOI ja MES. Hyväksytyn tuloksen saa vähintään 70/100 pisteellä. Luokkanousu tapahtuu kolmen hyväksytyn ratasuorituksen jälkeen, jolloin saa myös ko. luokasta koulutustunnuksen (RTK). Rallytokovalioituminen edellyttää kolmea vähintään 95/100p MES-luokan tulosta vähintään kahdelta eri tuomarilta ja vähintään laatumaininnan "hyvä" näyttelystä vähintään 15 kk ikäisenä.

Koiran ensimmäisessä rallytkokilpailussa mitataan koiran säkä ja luetaan tunnistusmerkintä ja tuomari allekirjoittaa kilpailukirjan, jonka voi ostaa koepaikalta. Kilpailun aluksi on rataan tutustuminen 15 min, jossa tuomari esittelee radan ja kilpailijat saavat tutustua siihen ilman koiria. Jokaisessa luokassa koira viedään kehään taluttimessa. ALO-luokka suoritetaan myös kokonaan taluttimessa. Mitään ylimääräisiä roikkuvia heijastimia, koristeita tms ei saa olla koiralla eikä ohjaajalla. Palkkoja saa olla taskuissa, mutta ei näkyvissä. Tehtävät tulee tehdä kylttien suoritusalueella. Koiralle saa antaa käsiapuja ja suullisesti voi koiraa myös kehua ja kannustaa. Liiallisista vartaloavuista vähennetään pisteitä luokkakohtaisesti.

Rallytokokilpailut ovat Palveluskoiraliiton alaista toimintaa ja niihin ilmoittaudutaan VIRKKU-sivuston kautta (www.virkku.net). Ennen ilmoittautumista tulee hankkia joko kerta- tai vuosilisenssi, joka taphtuu myös VIRKKU-sivuston kautta. Sivustolta löytyy myös tarkemmat kilpailusäännöt- ja ohjeet, tehtäväkyltit sekä koekalenteri.